Institutions

സ്ഥാപനങ്ങള്‍

Muhamma Grama Panchayath : 04782862348 | 04782862348

തണ്ണീർമുക്കം തെക്ക് വില്ലേജിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്. മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു എ ഗ്രേഡ് പഞ്ചായത്താണ്. 26.76 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം. പഴയ കരപ്പുറം (ചേർത്തല) പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത്.

1953-ല്‍ ആണ് മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത് രൂപം കൊണ്ടത്. ഒന്നാമത് പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതി 11-08-1953-ല്‍ നിലവില്‍ വന്നു. പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.ബാഹുലേയന്‍ ആയിരുന്നു.

മുഹമ്മ കയര്‍മാറ്റ്, ആന്റ് മാറ്റിംഗ്‌സ്, കക്ക സൊസെറ്റികള്‍, കോസ്റ്റല്‍ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് (സി സി ടി) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പി.എസ്സ്. ബാഹുലേയന്റെ ശ്രമഫലമായി ഉണ്ടായിട്ട് ഉള്ളവയാണ്. ആലപ്പുഴജില്ലയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണസാക്ഷരതാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്നു.

1991-ലെ കനേഷുമാരി കണക്കു പ്രകാരം ജനസംഖ്യ 22128 ആണ്. പ്രാചീനകാലത്ത് ജനങ്ങള്‍ കൃഷി, മീന്‍പിടിത്തം, കൂലിപ്പണി, എിവയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു. തെങ്ങുകൃഷിയ്ക്ക് ബാധിച്ച മാരക രോഗങ്ങളായ കാറ്റുവീഴ്ച, മണ്ഡരി, എന്നിവയും നെല്‍കൃഷിയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന ഭീമമായ കൂലിച്ചെലവുകളും കര്‍ഷകരെ കൃഷിയില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ കാര്‍ഷികരംഗം മുരടിച്ചുപോയി. ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യകണക്കനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തില്‍ കയര്‍ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികള്‍ 40% മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ 17%, കര്‍ഷകതൊഴിലാളികള്‍ 10%, കര്‍ഷകര്‍ 5%, കച്ചവടക്കാര്‍ 2%, നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളികള്‍ 5%, കൂലിതൊഴിലാളികള്‍ 8%, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ 1%, തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ 12%, എിങ്ങനെയാണ്.

അതിർത്തികൾ
കിഴക്ക് – വേമ്പനാട്ടുകായൽ
പടിഞ്ഞാറു് – കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ,
വടക്ക് – പുത്തനങ്ങാടി തോട്
തെക്ക് – മുടക്കനാം കുഴിതോട്

വാർഡുകൾ
മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളാണുള്ളത്

പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക് : കഞ്ഞിക്കുഴി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 26.76
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 16
ജനസംഖ്യ : 22128
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 10755
സ്ത്രീകള്‍ : 11373
ജനസാന്ദ്രത : 827
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1057
മൊത്തം സാക്ഷരത : 94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍) : 98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍) : 91
Source : Census data 2001

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

നം പേര് പദവി സീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷന്‍
1 അംബിക എസ് – സെക്രട്ടറി
2 പി.സി സേവ്യര്‍ – അസി. സെക്രട്ടറി
3 ഹേമലത സി – ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 അഫ്‌സð എം.എ – അക്കൗïന്റ് അഇ അക്കൗï്‌സ്
5 ആനന്ദവñി പി – സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ആ2 ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, പരാതി, ലേലം, വാടക
6 രേഖ കെ.ആര്‍ – സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ആ1 പദ്ധതി ആസൂത്രണം, തൊഴിലുറപ്പ്, വിവരാവകാശം, കാഷ്യര്‍, സുതാര്യ കേരളം, തെരുവ് വിളക്ക്
7 അംബിളി എസ് – സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ആ3, ജീവനക്കാര്യം, കെട്ടിട പെര്‍മിറ്റ്, നമ്പറിംഗ്, ബിðഡിംഗ് ടാക്‌സ്, നിയമസഭാ ചോദ്യം, സ്യൂട്ട്
8 കെ.പി. മധുസൂദനന്‍ – ക്ലര്‍ക്ക് ഇ1 5,6, 7, 8, 16 വാര്‍ഡുകള്‍, ഫെയര്‍ കോപ്പി ഡെസ്പാച്ച്
9 വി.കെ. ഷീല – ക്ലര്‍ക്ക് ഇ4 1, 2, 4 വാര്‍ഡുകള്‍, ലൈസന്‍സ് , തൊഴിð രഹിത വേതനം, തൊഴിð നികുതി, പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി
10 അനിð വി. – ക്ലര്‍ക്ക് ഇ3 3, 12, 14 വാര്‍ഡുകള്‍, പെന്‍ഷന്‍, ആഡിറ്റ് , ലൈഫ് മിഷന്‍,
11 കെ.എ. നാസര്‍ – ക്ലര്‍ക്ക് ഇ2 9, 10, 11, 13, 15 വാര്‍ഡുകള്‍
12 സരിത പി.എസ.് – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്
13 സിജിമോള്‍ റ്റി.എസ് – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്
14 രാഹുð രഘുനാഥ് – ടെക്‌നിക്കð അസിസ്റ്റന്റ്
15 രാജമ്മ എസ്.എസ് പി.റ്റി.എസ


Muhamma Police Station : 094979 80283,  0478 2862331 
Muhamma Police station is functioning in building No: 10 (Quarter) of Muhamma Panchayath II (New ward –VII/212) and having 1.83 acres of land in survey No: 79/7 and 80/1 in Thanneermukkom South Village

Map of Muhamma Police Station

Jurisdiction

Sl No Name of Village Name of Taluk Name of Kara
1 Thaneermukkom South Cherthala Muhamma, Thuruthankavala, Kannadikavala, Kavunkal north
2 Thaneermmukkom North Cherthala Muttathiparambu, Thaneermukkom, Puthanambalam, Ayyappancherry

Out Post

Thaneermmukkom Out Post– Thaneermmukkom North, Muttathiparambu

Sanctioned Strength of Police Station

SI WSI ASI SrCPO CPO WSrCPO WCPO
1 2 7 25

Panchayath

Thanneermukkom

Villages

1. ThanneerMukkom North Village
2. Thanneermukkom South Village
3. Muhamma Panchayath

Schools

1. GHSS Thanneermukkom
2. St: Mathew’s HS, Kannankanra
3. Govt: Sanskrit, Charamangalam
4. ABVHSS Aryakkara
5. KE Carmel HS Muhamma

Bus Stand

1. Muhamma
2. Thanneermukkom

Govt. Offices

1. Thanneermukkom Panchayath Office
2. ThanneerMukkom North Village Office
3. KrishiBhavan Muhamma
4. Thanneermukkom South Village Office
5. Muhamma Panchayath Office

Important Festivals

1. Thanneermukkom Temple Fesival
2. Puthanambalam Temple Festival
3. Poojavely Temple Fesival
4. Aryakara Devi Temple Festival

Tourism Importance

1. Thaneermukkom Bund
2. PathiramanalMuhamma Government Hospital: 0478 286 5296
Email : mochcmuhamma@gmail.com
Govt Ayurveda Dispensary Muhamma 0478 258 4044
KSEB Muhamma Section Office: 0478 286 2410
Village Office Muhamma
SWTD Boat Jetty Muhamma : 094000 50331
Muhamma Krishi Bhavan (Agriculture Office)
0478 – 2158233

Muhamma Lime Shell Co-operative Society Ltd

S.D Granda Shala

Milma Co-operative Society Coir Co-Operative Society

Alappuzha District Co Operative Bank Ltd, Muhamma 04782862498

 

.

Top